zdjecie

Tablica na murze więzienia mokotowskiego poświęcona jest rodakom zamęczonym za świętą Sprawę. Amnestia komunistyczna nie objęła nawet ich grobów (M. BORAWSKI)

Kalendarz polski codzienny

Łaska sowiecka

Piotr Szubarczyk

Władza sowiecka w Polsce co jakiś czas ogłaszała po wojnie amnestię dla „przestępców politycznych”. Jedną z nich ogłoszono 15 kwietnia 1956 r., 27 kwietnia wprowadzono w życie.

Dla Polaków świadomych niesuwerennego bytu Narodu po wojnie amnestia dla walczących o niepodległy byt państwa była sama w sobie upokarzająca i kuriozalna. To z tego powodu wielu żołnierzy wyklętych nie chciało z tych amnestii korzystać, nie ujawniało się. Woleli umierać w walce. Uważali, że obca, zbrodnicza władza nie ma moralnego prawa rozliczania Polaków z ich przywiązania do Ojczyzny i udzielania łaski w zamian za posłuszeństwo!

12 września 1945 r. kpt. Stanisław Sojczyński „Warszyc” – jeden z najwybitniejszych dowódców partyzantki antysowieckiej – pisał, że „czerwoni uzurpatorzy” nie powinni sobie wyobrażać, że „będą nas wprowadzać w prawa obywatelskie przez amnestie i łaskawe wybaczanie”! Jest to „katastrofalne pomieszanie pojęć”. No bo za co czerwoni chcą „amnestionować” żołnierzy wyklętych? „Za krew przelaną dla Ojczyzny, za odniesione rany, za ofiary z żyć naszych, za cierpienie i poniewierkę dla Polski”?

Amnestii z roku 1956 nadano wielki rozgłos, wpisano ją w tzw. przemiany popaździernikowe, a wielu historyków zupełnie poważnie twierdzi do dziś, że „po Październiku w Polsce nastąpiły zasadnicze zmiany”. Zasadniczą zmianą byłoby odzyskanie suwerenności! Po Październiku zmieniły się tylko metody zniewalania. Już nie trzeba było ubeckich lochów, bo władza ludowa opanowała sytuację. Mogła sobie pozwolić na „demokratyzację”. Kiedy jednak trzeba było zabijać – zabijała! Jeszcze w latach 80. (bł. ksiądz Jerzy Popiełuszko, księża Stefan Niedzielak, Stanisław Suchowolec, Sylwester Zych i inni)!

Amnestię zastosowano jeszcze raz po Okrągłym Stole. Za „przestępstwa” polityczne w okresie stanu wojennego, który był nielegalny!