zdjecie

(R. SOBKOWICZ)

Prawa użytkownika wieczystego w Polsce

Dr Gabriela Masłowska poseł na Sejm RP

Instytucja prawa użytkowania wieczystego została wprowadzona do polskiego prawa ustawą z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach. Jej celem pierwotnym było wspieranie budownictwa mieszkaniowego. Wobec ideologicznych założeń o utrzymaniu i prymacie własności państwowej poszukiwano takiego rozwiązania, aby zachowując monopol własności państwowej, ...

Drogi Czytelniku,

cały artykuł dostępny w wersji elektronicznej „Naszego Dziennika”