logo

Uroczystości pogrzebowe mjr. Leszka Mroczkowskiego

zdjecie

Autor: Robert Sobkowicz /Nasz Dziennik


W czwartek 4 lutego na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie odbyły się uroczystości pogrzebowe mjr. Leszka Mroczkowskiego, więźnia politycznego okresu stalinowskiego, działacza opozycji antykomunistycznej w PRL, członka NSZZ „Solidarność”

5 lutego 2021 (10:12)