logo
logo
zdjęcie

Zdjęcie: polskaparafiala.org/ -

Bądźmy apostołami cywilizacji życia!

Piątek, 22 sierpnia 2014 (15:24)

Aktualizacja: 22 sierpnia 2014 (15:36)

Z ks. Rafałem Dygułą SChr, proboszczem parafii Matki Bożej Jasnogórskiej w Los Angeles, rozmawia Marta Milczarska

 

Do polskiej parafii Matki Bożej Jasnogórskiej w Los Angeles przybędzie Cudowna Ikona Matki Bożej Częstochowskiej, która aktualnie peregrynuje przez świat w obronie życia. Czym jest to wydarzenie dla wspólnoty polskiej w Kalifornii?

- Przybycie przemierzającej współczesny świat Cudownej Ikony Jasnogórskiej do Kalifornijskiej Częstochowy to dla nas wydarzenie historyczne. Są wśród nas osoby, które pamiętają peregrynacje Ikony Matki Bożej w naszej umiłowanej Ojczyźnie, ale i takie, które będą tego świadkami po raz pierwszy w życiu. Zarówno najstarsi nasi parafianie, którzy po wojnie już nigdy do Polski nie powrócili, jak i najmłodsi przedstawiciele naszej polskiej parafii, którzy już urodzili się na emigracji. To niesamowite, że Królowa Polski zawita do nas w tegoroczne uroczystości odpustowe, które celebrować będziemy 23-24 sierpnia 2014 r., w roku kanonizacji św. Jana Pawła II, który swoim świętym pontyfikatem głosił i szerzył cywilizację życia.

Pragnę zauważyć, że właśnie u nas, jak zaznaczył Fr. Peter West, koordynator akcji Od Oceanu do Oceanu z ramienia Human Life International, minie dokładnie rok od chwili, kiedy Cudowna Ikona przybyła na kontynent amerykański z Europy, gdzie wcześniej przemierzała poszczególne kraje od Władywostoku po Fatimę. Jest niezwykle wymownym znakiem, że Matka Boża w swoim przecież polskim wizerunku doznaje kultu i czci od wszystkich narodów. Tylko w samych Stanach Zjednoczonych i Kanadzie Cudowna Ikona zawitała do kilkunastu katedr i kilkuset kościołów, także prawosławnych.

Jak Księdza parafianie przygotowują się do tego nawiedzenia?

- To dla nas wielkie Boże obdarowanie, na które pragniemy odpowiedzieć radosnym i otwartym sercem. Jestem przekonany, że te zaledwie godziny obecności Maryi pośród swoich czcicieli nad brzegiem Pacyfiku upłyną na modlitwie w osobistych intencjach polskich emigrantów, ale też wspólnotowym wołaniu o zaprzestanie haniebnych zbrodni na najbardziej niewinnych. Tym bardziej że w dzielnicy, gdzie zlokalizowana jest nasza polska świątynia, niestety istnieją kliniki aborcyjne. To z pewnością nie przypadek, że Cudowna Ikona zawita w tym miejscu i w tym czasie naszych uroczystości odpustowych, kiedy to więcej niż zwykle Polaków przybywa do tronu swojej Niebiańskiej Matki. Będzie to jednocześnie dla nas wielkie wydarzenie duchowe, będące sposobnością do tego, by bardzo konkretnie kontynuować jakże aktualną misję św. Papieża Polaka, by respektować dar życia od poczęcia aż po naturalną śmierć.

Odbędzie się także specjalne duchowe przygotowanie, w ramach którego wykład wygłosi ks. prof. Tadeusz Guz...

- Jesteśmy bardzo wdzięczni, że ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego odwiedzi naszą wspólnotę parafialną już po raz kolejny. Tak się składa, że ten wybitny filozof, członek Papieskiej Akademii św. Tomasza z Akwinu w Watykanie, swoje wakacje spędza w nietypowy sposób. A mianowicie, ewangelizuje środowiska polonijne w Kanadzie i USA. Na jego wykłady organizowane w tutejszych parafiach polonijnych przybywa zawsze bardzo wiele osób. Ksiądz profesor jest u nas duszpasterzem i wykładowcą rozpoznawalnym, cenionym i zawsze bardzo oczekiwanym.

Cieszę się, że przyjął moje zaproszenie i przygotuje nas duchowo do peregrynacji Cudownej Ikony Jasnogórskiej. Jeden z wykładów odbędzie się dla miejscowego Koła Przyjaciół Radia Maryja, a dotyczyć będzie zagrożeń ideologii gender. Natomiast podczas parafialnego czuwania modlitewnego w piątkowy wieczór poprzedzający nasze uroczystości wygłosi do nas naukę, która nosi tytuł „Globalizacja Miłości” i jest próbą syntezy nauczania św. Jana Pawła II.

O ile mi wiadomo, temat ten opracował na osobistą prośbę ojców paulinów z Amerykańskiej Częstochowy. Tym bardziej cieszy fakt, że także w naszej Kalifornijskiej Częstochowie w roku kanonizacji dane nam będzie przypomnieć sobie i na nowo odczytać prorocze przesłanie św. Papieża Polaka. Wierzę, że wygłoszona nauka tak wybitnego profesora filozofii w tym miejscu i tym czasie stanie się dla nas rzeczywiście duchowym przygotowaniem do naszych celebracji.

Ikona Matki Bożej Częstochowskiej pielgrzymuje przez świat Od Oceanu do Oceanu w obronie cywilizacji życia. Obrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci to bez wątpienia obowiązek każdego katolika...

- Obowiązek obrony poczętego życia powinniśmy, jak zresztą każde zadanie wypływające z przynależności do Kościoła Chrystusowego, wypełniać poprzez apostolstwo poprzedzone modlitwą. Jedną z naszych parafialnych inicjatyw w tym temacie jest Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą, którą to zapoczątkowaliśmy w naszej wspólnocie podczas pamiętnych rekolekcji wielkopostnych w marcu 2011 r., które wygłosił nam ks. abp Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński. Uświadomił nam wówczas, że jest to po prostu wierne wypełnienie Jasnogórskich Ślubów polskiego Narodu.

Pamiętam, z jak wielkim entuzjazmem i odpowiedzialnością spora grupa naszych parafian podjęła się zadania ratowania modlitwą przez okres dziewięciu miesięcy zagrożonego zagładą poczętego życia. Od tamtego czasu co roku odnawiamy nasze przyrzeczenia Duchowej Adopcji. Peregrynacja Cudownej Ikony Jasnogórskiej stanie się dla nas sposobnością, by jeszcze wierniej trwać na modlitwie o cywilizację życia, aby następnie promować z nowym zapałem i gorliwością idee Duchowej Adopcji w naszym środowisku polonijnym.

Jak można zaobserwować, ta cenna inicjatywa umacnia ludzi w zdrowych zasadach moralnych, buduje w rodzinach poczucie więzi, wzajemnej miłości, bezpieczeństwa i solidarności, a przecież nie zakłócony rozwój prokreacji jest gwarancją bezpiecznej egzystencji naszego Narodu. Pragnę dodać, że także osoby z istniejącej w naszej parafii Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej oraz dzieci z Podwórkowego Koła Różańcowego modlą się codziennie na modlitwie różańcowej w intencji obrony życia poczętego.

Nawiedzenie Ikony Matki Bożej odbędzie się podczas uroczystości odpustowych polskiej parafii.

- Najważniejszym wydarzeniem naszych tegorocznych uroczystości odpustowych stanie się nawiedzenie naszego polskiego kościoła w Los Angeles przez Cudowną Ikonę Jasnogórską. Do całodobowej modlitwy włączą się dzieci, młodzież i dorośli. Najważniejszym chyba momentem stanie się dla nas w tych okolicznościach uroczysty akt odnowienia Ślubów Jasnogórskich i przyrzeczenie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

W tym roku zaprosiliśmy do wspólnej modlitwy także inne narodowości, stąd w programie odpustu są Msze Święte po angielsku i łacinie. Chcemy, by w ten czas łaski jak najwięcej katolików z naszej archidiecezji przybyło do Królowej Polski. Wśród zaproszonych gości pragnę zauważyć Fr. Peter West, wiceprzewodniczącego Human Life International, wspomnianego ks. prof. Guza czy o. dr. Krzysztofa Wieliczko OSPEE, administratora Fundacji Jana Pawła II w Rzymie.

Będzie też z nami br. Mauricio Torres z Kolumbii, współzałożyciel nowej wspólnoty zakonnej „Totus Tuus”, której charyzmatem jest głoszenie współczesnemu światu nauczania św. Jana Pawła II. Mobilizacją do owocnej modlitwy w te godziny szczególnego orędownictwa nad nami Czarnej Madonny będą dla nas słowa błogosławieństwa Papieża Franciszka, którego nam udziela na czas nawiedzenia naszej polskiej świątyni maryjnej przez Maryję w znaku Cudownej Ikony.

Dziękuję za rozmowę.

Marta Milczarska

NaszDziennik.pl