logo

Laboratorium PW otrzymało nowoczesną aparaturę

Sobota, 23 maja 2020 (12:31)

Laboratorium Politechniki Wrocławskiej otrzymało nowoczesny sprzęt – moduł do obrazowania z wykorzystaniem cytometrii masowej zwany Hyperion. To jedyne takie urządzenie w Polsce; będzie ono wykorzystywane m.in. do prac nad testami na koronawirusa.

Moduł do obrazowania z wykorzystaniem cytometrii masowej zwany Hyperion to kolejny unikalny na skalę kraju sprzęt, który trafił na wyposażenie kierowanego przez prof. Marcina Drąga laboratorium Politechniki Wrocławskiej. W listopadzie 2018 r. laboratorium to zakupiło pierwszy w Polsce cytometr masowy Helios służący do analizy próbek, w których komórki znajdują się w zawiesinie – np. komórki krwi czy próbki hematologiczne od pacjentów z białaczką. Dzięki dużej muliparametrowości możliwa jest bardzo dokładna analiza takich próbek, pod kątem znajdujących się w nich białek – podkreślił Michał Ciepielski z Biura Prasowego Politechniki Wrocławskiej.

Nowy sprzęt – moduł do obrazowania z wykorzystaniem cytometrii masowej zwany Hyperion – stanowi niejako rozbudowę cytometru masowego.

Urządzenie jest wykorzystywane w ośrodkach badawczych na świecie m.in. do analizy tkanek nowotworowych. Dzięki takiej analizie dokładniej określane są zależności pomiędzy poszczególnymi białkami podczas rozwoju nowotworu. Również na Politechnice Wrocławskiej Hyperion będzie wykorzystywany w badaniach nad nowotworami.

Innym projektem badawczym z wykorzystaniem nowego urządzenia mają być badania zmierzające do przeciwdziałania epidemii koronawirusa. Mają to być m.in. prace nad testem diagnostycznym choroby COVID-19 w oparciu o aktywność proteazy SARS-CO-2 Mpro.

JG, PAP

Aktualizacja 23 maja 2020 (13:00)