logo

Trwa rekrutacja na warszawskich uczelniach wyższych

Piątek, 11 czerwca 2021 (07:03)
Aktualizacja: 11 czerwca 2021 (09:16)

Od początku czerwca na największych wyższych uczelniach w Warszawie trwa rekrutacja na studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie.

W ciągu pierwszych dni rekrutacji na studia na Uniwersytecie Warszawskim zapisało się już prawie 6 tys. osób, a na Politechnice Warszawskiej – ponad 1500 osób.

Od 7 czerwca kandydaci na Uniwersytet Warszawski mogą zapisywać się w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów na studia pierwszego stopnia, jednolite magisterskie oraz część studiów drugiego stopnia. Internetowa rejestracja potrwa do 5 lipca. Wyniki rekrutacji mają być ogłoszone 19 lipca – przekazała uczelnia na swojej stronie internetowej.

Dużym zainteresowaniem kandydatów na studia w Warszawie cieszą się także kierunki na Politechnice Warszawskiej. Na rok akademicki 2021/2022 uczelnia przygotowała 5835 miejsc. Nie uruchomiono jednak żadnego nowego kierunku. Zmieniły się tylko zasady organizacji studiów na kierunku architektura, które będą prowadzone od jesieni jako studia jednolite, bez podziału na studia I i II stopnia.

Najpopularniejszymi kierunkami na uczelni pozostają te informatyczne lub powiązane z sektorem IT, prowadzone na Wydziałach: Elektroniki i Technik Informacyjnych, Matematyki i Nauk Informacyjnych, Elektrycznym.

Na studia na PW można rejestrować się od 8 czerwca. Dotyczy to kierunków prowadzonych w Warszawie i w Płocku, z wyłączeniem kierunków na Wydziale Architektury. Zapisy na te studia były prowadzone w maju. Baza będzie dostępna dla kandydatów do 6 lipca, a w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku – do 14 lipca.

Rekrutację na studia rozpoczęły się także na innych uniwersytetach publicznych w Warszawie. Na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego kandydaci mogą rejestrować się do 9 lipca.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie uruchomiła rejestrację na studia 8 czerwca, a Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie – od maja.

Kandydaci mogą zapisywać się także na studia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Uczelnia informuje na swojej stronie internetowej, że od nowego roku akademickiego uruchamia dwa nowe kierunki: technologię biomedyczną oraz ogrodnictwo miejskie i arborystykę.

Rejestracja na uczelnie wyższe w Polsce odbywa się elektronicznie. Kandydaci, aby zapisać się na wybrany kierunek, muszą założyć konto w systemie rejestracji, a potem wprowadzić podstawowe dane, wybrać kierunek studiów i dokonać opłaty rekrutacyjnej.

Proces rekrutacji jest realizowany zwykle na podstawie konkursu. Dla kandydatów na studia I stopnia lub jednolite magisterskie punkty kwalifikacyjne są obliczane na podstawie wyników egzaminów maturalnych, według zasad poszczególnych uczelni. Do przyjęcia na studia II stopnia potrzebny jest dyplom ukończenia studiów licencjackich.

Rekrutacja na niektóre kierunki studiów obejmuje obowiązkowe rozmowy kwalifikacyjne. Z kolei m.in. na kierunki medyczne, sportowe potrzebne jest zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki.

APW, PAP