logo
logo
zdjęcie

Zdjęcie: Xhienne/ Wikipedia

Cudowny Medalik ratunkiem dla świata

Środa, 27 listopada 2013 (11:40)

Aktualizacja: 27 listopada 2013 (12:39)

Od 183 lat ludzie na całym świecie kierują do Najświętszej Panny – Matki Kościoła zawierzenie „O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami…”. Dziś obchodzimy uroczystość Najświętszej Maryi Panny Objawiającej Cudowny Medalik.

Maryja Niepokalana zawsze Dziewica ukazała się nowicjuszce Katarzynie Labouré dokładnie 27 listopada 1830 roku w paryskim klasztorze Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo.

Zwracając się do młodej siostry zakonnej, Matka Boża poleciła jej, aby postarała się o wybicie i rozpowszechnienie objawionego Cudownego Medalika. 

„Postaraj się o wybicie medalika według tego wzoru: wszyscy, którzy go będą nosili, dostąpią wielkich łask, szczególnie jeśli go będą nosili na szyi. Tych, którzy we mnie ufają, wieloma łaskami obdarzę” – poleciła Matka Boża.

Siostrze Labouré ukazały się także dwie strony medalika. Na jego awersie zaprezentowana była postać Maryi, która wyciąga ku ziemi ręce. Emanują z nich promienie oznaczające łaski zlewane na ludzi. Maryję otacza napis: „O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy...”. Natomiast na rewersie Cudownego Medalika Maryja obejmuje znak krzyża, z umieszczoną pod nim literą „M”. Poniżej znajdowały się Najświętsze Serce Jezusa ukoronowane cierniem i obok Niepokalane Serce Maryi przebite mieczem. Są one symbolem miłość Pana Jezusa i Maryi wobec ludzi oczekujących na łaski.

Następnie Maryja objawiła się w grudniu 1830 roku. Wówczas ukazała się s. Katarzynie po raz trzeci. Podczas objawienia Matka Boża trzymała w rękach złotą kulę z krzyżem, zaś na palcach dłoni miała pierścienie zdobione szlachetnymi kamieniami, z których rozchodziły się promienie.

Tym razem Przenajświętsza Panienka powiedziała: „Promienie, które widzisz, są symbolem łask, jakie zsyłam na tych, którzy mnie o to proszą. Szlachetne kamienie, które nie wysyłają promieni, symbolizują te łaski, o których zesłanie zapomniano prosić w modlitwie”.

Cudowny Medalik jest wyraźnym znakiem oddania swojego życia w ręce Niepokalanej, a także naszym świadectwem wiary i ufności w Jej orędownictwo.

Jednym z najbardziej znanych propagatorów Cudownego Medalika był św. Maksymilian Maria Kolbe. Polski kapłan i męczennik zawsze wskazywał, iż Medalik jest skuteczną bronią przeciwko naszemu największemu wrogowi, którym jest szatan. Podkreślał, że Cudowny Medalik jest ratunkiem dla świata.

Za jego przyczyną już miliony osób nawróciło się i odnalazło drogę do Chrystusa. Ponadto szczerze ufający w opiekę Niepokalanej Dziewicy poprzez Cudowny Medalik otrzymują ochronę przed działaniami szatana i wieloma niebezpieczeństwami czyhającymi na ludzi. Inni otrzymali łaski uzdrowienia oraz ratunek w chwili zagrożenia życia.

Izabela Kozłowska

NaszDziennik.pl