logo
logo

Zdjęcie: R.Sobkowicz/ Nasz Dziennik

Tydzień Miłosierdzia - szkołą chrześcijańskiej formacji serca

Niedziela, 7 października 2012 (09:41)

Aktualizacja: 7 października 2012 (12:54)

„Kościół domem miłosierdzia” - pod tym hasłem rozpoczyna się 68. Tygodnia Miłosierdzia. Jego zasadniczym celem jest przypominanie o potrzebie niesienia pomocy chorym, samotnym, bezrobotnym, bezdomnym i prześladowanym.

„Tydzień Miłosierdzia jest szkołą chrześcijańskiej formacji serca, podkreśla duchowy wymiar dobroczynności, staje się sposobnością do dawania świadectwa i dzielenia z bliźnimi dóbr duchowych i materialnych” – czytamy w komunikacie po 359. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski.

Księża biskupi podkreślili rolę odpowiedniej formacji, która będzie nas uwrażliwiać na potrzeby innych ludzi. Jednocześnie polscy hierarchowie zaapelowali, by czynnie włączać się w pomoc najbardziej potrzebującym. Jak zaznaczono, można to robić poprzez Caritas, której ośrodki i struktury znajdują się w całej Polsce. Księża biskupi obecni na 359. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski przypomnieli, iż dzięki darczyńcom Caritas Polska w ubiegłym roku sfinansowała liczne projekty w kraju i poza jego granicami łącznie za 153 mln złotych, m.in. na pomoc poszkodowanym na Haiti i Sri Lance.

68. Tydzień Miłosierdzia rozpocznie się od rozważania znaczenia chrztu świętego, będącego gwarancją dostępu do nieskazitelnej miłości samego Boga. Jutro rozważany będzie sakrament bierzmowania, a poprzez modlitwę będą wspierane dzieci i młodzież. We wtorek zaplanowano modlitwę o jedność wspólnoty Kościoła i dziękczynienie za Eucharystię. Środa będzie dniem troski o chorych i niepełnosprawnych, a czwartek przypomnieniem ustanowienia sakramentu kapłaństwa. Piątek przypomni o przesłaniu miłości miłosiernej płynącej z sakramentu pokuty i pojednania. W sobotę natomiast wierni podejmą refleksję nad sakramentem małżeństwa oraz będą  modlić się za małżonków.

Tydzień Miłosierdzia obchodzony jest w Kościele w Polsce od 1945 r. Dotychczas obchodziliśmy go w październiku. Od przyszłego roku, decyzją Konferencji Episkopatu Polski, będzie się on rozpoczynał w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, tj. w Niedzielę Miłosierdzia Bożego. W 2013 r. przypada ona 7 kwietnia.

Izabela Kozłowska

NaszDziennik.pl